Tevékenységünk
 
 
Képzéseink   
 
Hamarosan...
 

Jelentkezési lap letölthető itt, melyet e-mailban (info@kepi.hu), faxon (76/326-111), levélben (Kecskemét Kistérségi Pedagógiai Intézet, 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.) vagy személyesen is eljuttathatnak hozzánk. 

 


 
Megrendelhető szolgáltatásaink                     Megállapodás
 

 

Pedagógus továbbképző szakmai fórumok, konferenciák, értekezletek szervezése.

Szaktanácsadás: tantárgyi, módszer-tani tanácsadás, beválás-követés.

Mérés-értékelés: tantárgyi tudásszint mérések, neveltségi szint mérés, hozzáadott érték meghatározása.

Igazgatás pedagógiai szolgáltatás: dokumentumok összeállítása, jogi –tanügyigazgatási segítségnyújtás.

Stb…

 


 

Referenciáink

a megalakulástól 2007. szeptemberéig

 

2004.

a) Szervezeti és Működési Szabályzatok átdolgozása a jogszabályi változásoknak megfelelően, 5  intézményben. 

b) Házirendek átdolgozása a jogszabályi változásoknak megfelelően, 5  intézményben. 

c) Nevelőtestületi továbbképzések 2 intézményben

d) Országos Autista Szakmai Fórum megszervezése, lebonyolítása

2005.

a) Szervezeti és Működési Szabályzatok átdolgozása a jogszabályi változásoknak megfelelően, 7  intézményben. 

b) Házirendek átdolgozása a jogszabályi változásoknak megfelelően, 7  intézményben. 

c) Kistérségi koordinátori tevékenység Békés, Sarkad kistérségekben (a Sulinova Kht. országos programjában)

d) SNI mentori tevékenység az országban nyertes HEFOP 2.1.6 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését segítő nyertes pályázatok 50%-ában. (Budapest-Meixner Alapítvány, Budapest-Vakok Intézete, BKM

Kiskőrösi Általános Iskola, Békés Megyei Humán Fejlesztési Központ, valamint ezen intézmények konzorciumi partnerei)

e) Tanulói értékelési formák gazdagítása 30 órás akkreditált továbbképzések: Zugló, Tatabánya, Miskolc

f) Habilitáció, rehabilitáció, integráció… című 40 órás akkreditált pedagógus továbbképzés: Törökszentmiklós

g) Részvétel az Oktatási Minisztérium kistérségi közoktatási infrastruktúra teljekörű országos felmérésében

h) Kistérségi Szakmai Munkaértekezlet február és október hónapokban (térítésmentes rendezvények)

i) Kiskőrösi kistérségi közoktatási fejlesztési tervének elkészítése

2006.

a) Habilitáció, rehabilitáció, integráció… című 40 órás akkreditált pedagógus továbbképzés: Kecskemét, Zsana, Lakitelek,

b) Kistérségi koordinátori tevékenység Szeghalom, Békés, Sarkad, Szarvas, valamint Kecskemét, Kunszentmiklós, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza  kistérségekben (a Sulinova Kht. országos programjában, 2 éves megbízás)

c) Projektpedagógia 30 órás akkreditált továbbképzések: Zugló, Magyarmecske, Csepel, Ács

d) HEFOP 3.1.3 kompetencia mentori munka Bács-Kiskun megyében 12 kompetencia területen

e) Habilitáció, rehabilitáció, integráció… című 40 órás akkreditált pedagógus továbbképzés: Törökszentmiklós

2007.

a) Hatékony tanuló megismerési technikák 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés a Dél-Alföldi régió konzorciumaiban 72 pedagógus részére.

b) Intézményi minőségbiztosítási programok jogszabály harmonizációja

c) Kistérségi közoktatási –fenntartói- társulás szervezésének szakmai koordinálása.

d) Társult intézmények szabályzó dokumentumainak (SzMSz, Házirend, Ped Prg.) elkészítése

e) Kecskeméti Környezetvédelmi Könyvecske elkészítése.

f) BKM Közoktatásért Közalapítvány által támogatott kistérségi szakmai szolgáltatások lebonyolítása (folyamatban)

g) esélyegyenlőségi programok elkészítése (3 db folyamatban)

h) Elsősegélynyújtás a közoktatási intézményekben 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés szervezése (3 db)