Szervezetünk
 

Név: Kecskemét Kistérségi Pedagógiai Intézet

Székhely: 6000 Kecskemét, Csányi János krt 14.

Alapítva: 2004. augusztus 30.

Alapító/ Fenntartó: Educatio XXI. KFT.

Nyilvántartásba vétel száma: 1972-3/2004. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat Hivatala

Adószám: 18366178-1-03

Bankszámla szám: 52400078-17031464 Orgovány és Vidéke Takszöv.

OM azonosító: 200508

A működés jogalapja: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Trv. 36.§, 37.§, 82.§-a

Tevékenysége: Pedagógiai szakmai szolgáltatás

Működés formája: önállóan gazdálkodó közoktatási intézmény

 

2004. októberében kezdtük meg működésünket. Intézetünk létrejöttét nemcsak az Európai Uniós közigazgatáshoz, pályázati rendszerhez illeszkedő feladat-ellátási igény hozta létre. Úgy gondoltuk, hogy a közoktatási törvényben előírt szakmai segítségnyújtáshoz, a képzési kötelezettség teljesítéséhez sokkal hathatósabb segítséget tudunk nyújtani egy kistérségi szakmai munkacsoport létrehozásával, egy, az igénylőkhöz közelebb álló, a szakma legkorszerűbb alapjain nyugvó szolgáltatás létrehozásával.

Szervezetünk, gazdálkodását tekintve nonprofit, amely elsősorban egy magasabb színvonalon működő közoktatási feladatellátás segítését tűzte ki célul. Küldetésünk alapjául szolgál a gondolat, miszerint az igazán fontos dolgok helyben történnek. Nemcsak azért fontosak, mert rólunk és gyermekeinkről van szó, hanem azért is, mert a minket közvetlenül körbevevő világot mi magunk formáljuk leginkább, tesszük olyanná, amilyen.

 

E gondolatok jegyében ajánljuk fel szolgáltatásainkat, partneri együttműködésünket a kistérség valamennyi pedagógusának, iskolavezetésének, valamint fenntartójának.